Het woord filosofie kent veel verschillende betekenissen. Voor veel mensen staat het woord gelijk aan een denkwijze of opvatting (wat is jouw filosofie daarover/ wat is jullie bedrijfsfilosofie?). Voor anderen betekent het zoiets als levensbeschouwing of kijk op de wereld.

Mirjam heeft een voorliefde voor taal en taalsystemen en wat deze bijdragen aan begrip of juist onbegrip tussen mensen. Ook probeert zij na te denken over wat wij vandaag rationaliteit noemen en de manier waarop wij iets als rationeel zijn gaan definiëren. Inspiratie hiervoor vindt zij bij Hans Georg Gadamer en Michel Foucault.

Onderwijs
Als denker vindt zij het geven van onderwijs een voorrecht. Zij vindt het heerlijk om te zien hoe mensen zelf op gedachten komen en inzien of de logica van hun eigen redeneringen klopt. Het is geweldig om te ervaren hoe mensen letterlijk een lichtje opgaat als iets begrepen wordt. Zoiets beïnvloedt de manier waarop zij in de wereld staan en met andere mensen, culturen en toevallige problemen omgaan. Zo beschouwd is zij een kind van de verlichting dat gelooft in de vooruitgang van de mens en de wereld.